Kasvatusalased koolitused

Loengu teemad lastevanemate üldkoosolekutel:

 • Arukatel vanematel õnnelikud lapsed
 • Vägivallavaba kasvatus
 • Lapsevanema koostöö õpetajatega
 • Vanemaid ei saa valida
 • Laps – sõber või alluv
 • Õnn algab kodust
 • Meestelt meestele
 • Koolitus isadele

Loengud noortele

15-18a õpilased koolides, noortekeskustes, suvelaagrites ja töömalevates:

 • Turvalised valikud
 • Käitumine ohuolukordades
 • Hea suhtleja 7 tarkust
 • Enesekindlus ja suhtlemisoskus on õpitav
 • Kuidas mõjuda veenvalt ja enesekindlalt
 • Turvaline elu
 • Ei meelemürkidele! Käitumine meelemürgisõltlasega
 • Huligaanist härrasmeheks
 • Etiketist ja eetikast

Loengud lasteaja lastele

5-7 aastased eelkooliealised lasteaiarühmad:

 • Pahanduste vältimine
 • Käitumine ohuolukordades
 • Tegutsemine kadumise korral
 • Käitumine võõra koeraga
 • Kas teadsid, et …?

2-4 klassi (8-10a) õpilased:

 • Turvaline suhtlemine
 • Kiusamine teeb haiget
 • Kaklemine on kuritegu
 • Käitumine võõra koeraga

5-7 klassi (11-13a) õpilased:

 • Turvaline olemine
 • Seaduskuulekus
 • Pahateost kuriteoni
 • Nakkav vägivald
 • Targad valikud ennetavad halba

3-5 tunnine õpe „Otsi Otti“. Käitumine looduses kadumise korral, mis on mõeldud lasteaia- ja koolilaste rühmadele.

Koolituse või loengu pikkus, stiil ja hind kokkuleppel.