Koolitused

OÜ Ro koolituste ja loengute teemad sihtgrupiti:

 Loengud avaliku sektori asutustele ja teenindusettevõtetele:

 • Kliendikeskne teenindamine
 • Turvaline suhtlemine konfliktsete inimestega
 • Enesekindlus ja hea käitumine on õpitav
 • Enesekindel käitumine ohuolukordades
 • Kriisikäitumine
 • Suhtlemine „raskete“ inimestega
 • Kasvukeskonna mõju ja enesekasvatus
 • Esmamulje tähtsus ja kehakeel
 • Turvaline suhtlemine ohuolukordades
 • Meelemürgisõltuvus ja käitumine narkojoobes inimestega
 • Konfliktolukordade vältimine ja maandamine
 • Käitumine võõra ja kurja koeraga
 • Õpi ennast kaitsma